Víš s kým spíš?

Mapování bartonel – původců nemoci
z kočičího škrábnutí v České Republice

Nemoc z kočičího škrábnutí v ČR

Kočky jsou zásadním rezervoárem bakterií Bartonella henselae, hlavního infekčního agens zodpovědného za nemoc z kočičího škrábnutí (cat scratch disease, CSD), která je celosvětově jednou z nejčastějších zoonóz přenášených z domácích zvířat.

Co můžeme udělat pro omezení rizik?

Jsme tým infektologů a parazitologů na třech českých výzkumných institucích (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Centrum infekčních nemocí zvířat České zemědělské univerzity a Státní zdravotní ústav). Poprvé v historii ČR máme ambici, prostředky a možnost v detailu studovat výskyt bartonelových infekcí u zvířat a lidí, včetně genetické diverzity a faktorů virulence původců – bakterií r. Bartonella – a získat data srovnatelná s úrovní poznání v okolních státech.


Co nabízíme?

Veterinárním lékařům poskytneme informace a argumenty pro lepší komunikaci o problémech blech s majiteli jejich pacientů. Jako součást grantovému projektu grantové agentury ministerstva zdravotnictví ( Bartonelóza v ČR jako přehlížené onemocnění: zdroje a rizika infekcí, NU23-05-00511) realizujeme sběr a vyšetřování materiálu z psů a koček v ČR. Ambicí projektu je především přinést reálná data o výskytu bartonel, a to jak na základě přímé detekce bartonel v lidské a zvířecí populaci, tak sérologickou diagnostikou u lidí. Z omezených dat získaných během prvních měsíců trvání projektu se zdá, že všichni pacienti diagnostikovaní se závažnou klinickou bartonelózou vlastnili v domácnosti kočku nebo psa! Zvláštní pozornost budeme věnovat propojení jednotlivých případů bartonelózy člověka s vyšetřením zvířat z okolí pacientů, a to právě ve vašich ordinacích! Věříme ve skutečné spojení humánní a veterinární medicíny při diagnostice a prevenci bartonelózy.

Připravujeme interaktivní mapu získaných dat o výskytu původců bartoneléiozy v ČR

Zjistěte o bartonele víc

Průběžně pro vás připravujeme články o basrtonelách, o nemoci z kočičího škrábnutí a o všem, co s ní souvisí. Dozvíte se více o diagnostice, terapii a prevenci, nebo také o infekci člověka.


Kontakt

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

modrydav@gmail.com
+420 724 334 808

MVDr. Ondřej Daněk, Ph.D.

daneko@af.czu.cz
+420 773 490 003

Ing. Petr Cibulka

cibulkap@af.czu.cz
+420 721 657 713